- Vinglete om fiskedøden

Økokrim har bøtelagt Reime Prosess for å ha forurenset Håelva via overvannsledningen. Men i en til nå ukjent rapport mener Økokrim at utslippet har gått via grunnvannet.