Bondeledere tar gjenvalg

Fylkeslederne i både Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde— og Småbrukarlag stiller til gjenvalg, uten motkandidater.