Stavanger kan få matsentral: Vil gi bort mat

Suksessen i Oslo er modell når krefter i Stavanger arbeider for å etablere en matsentral i Stavanger.

Daligvarebransjen bidrar til at mat som ellers ville blitt kastet, blir delt ut til trengende gjennom matsentralen i Oslo. Nå kan Stavanger også få matsentral.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Kommunalstyret for miljø og utbygging får saken på bordet 31. januar.

Arbeidsgruppe settes ned

Hvis politikerne følger innstillingen, vil det bli tatt initiativ for å opprette en arbeidsgruppe med Frelsesarmeen for å styrke og videreutvikle dagens ordning med matutdeling som Frelsesarmeen står bak i Stavanger. Aktuelle deltakere her vil være Stavanger kommune, nabokommuner, Frelsesarmeen, Fretex og representanter fra grossister og dagligvareaktører.

I dag henter Frelsesarmeen i Stavanger inn matvarer fra mer enn 10 ulike samarbeidspartnere, som grossister, dagligvarebutikker, meieri, bakeri, cateringbedrifter og gårdsbruk.

Kirkesamfunnet har samlet inn og delt ut mat i Stavanger i mer enn 10 år.

Men Frelsesarmeens kjøle- og frysekapasitet er sprengt, og behovet for matutdeling synes å være økende.

Matsvinn-verdi 20 milliarder

Matsvinnet i Norge i 2015 var på 355.000 tonn, med en verdi på 20 milliarder kroner, fremgår det av nettstedet matsvinn.no.

På Nord-Jæren samles det årlig inn 5500 tonn matrester fra restauranter, dagligvarebutikker, kantiner, grossister og andre aktører. Dette leveres til biogassproduksjon.

Hvis verdien av dette volumet er forholdsmessig like stort som det totale matsvinnet, er verdien av dette 310 millioner kroner.

I innstillingen til kommunalstyre for miljø og utbygging i Stavanger trekkes det frem fire områder som «i dag er utfordrende og der en gjerne kunne hatt støtte og drahjelp»:

Fire områder

1. Et nytt supplerende hovedlager med kjøl og frys av matvarer fra grossister, dagligvarehandel og andre.

2. Fretex Vest-Norge er pekt ut som en aktør i kombinasjon med innsamling i regi av Frelsesarmeen.

3. Den daglige dialogen med leverandørene av matvarer og avtalene gjennomgås med sikte på å gjøre ordningen og organiseringen mer forutsigbar og robust.

4. Organiseringen med uttak og levering av matvarer fra et sentralt lager til ulike serveringssteder må fungere så effektivt som mulig, slik at menyer går i hop og minimalt går til spille.

Det er søkelys på matsvinn blant sentrale politikere i Norge, og det kan bli aktuelt å fremme et lovutkast som forbyr store matbutikker å kaste matvarer som fortsatt kan spises.

Kan få lov mot kasting av mat

Frankrike var det første landet i Europa som har vedtatt en «matkastelov» som forbyr kasting av mat, og pålegger matvareaktørene å donere maten til veldedige organisasjoner eller at den brukes til dyrefôr.

Dagligvarekjedene i Norge har også større bevissthet rundt denne problemstillingen for å redusere matsvinnet, blant annet ved å selge varer som nærmer seg holdsbarhetsdato eller best før dato til redusert pris.

Miljø- og samfunnsressurs

Matsentralen i Oslo er et forbilde i arbeidet med å omgjøre matressurser «på vei ut» og som normalt ville blitt kastet, til en miljø- og samfunnsressurs, fremgår det av innstillingen til kommunalstyret for miljø og utbygging.

Initiativet til matsentralen i Oslo kom fra nettopp fra dagligvarebransjen. Den ble høsten 2013 stiftet av Blåkors, Evangeliesenteret, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og IOGT Norge.

Matsentralen i Oslo er en veldedig forening finansiert gjennom støtte fra dagligvarekjedene, leverandører, legater, stiftelser og gaver fra næringslivet. I tillegg betaler organisasjonene som mottar matvarer en årlig medlemsavgift.

2 millioner måltider

Matsentralen i Oslo sørget for at mellom 800 og 1000 tonn overskuddsmat ble delt ut gratis til over 60 veldedige virksomheter i Oslo-området i 2015. Dette tilsvarende 2 millioner måltider, og en betydelig miljøgevinst, ifølge matsentralen.no.

Det arbeides også med tilsvarende planer i Bergen og Trondheim.

Publisert: