• Ingen på tur her har unngått å se denne farkosten. Den har ligget som et lysende gult landemerke ved Kongeveien, mellom Madland havn og Hårr. Geir Sveen
    Galleri

Her fjernes «miniubåten» etter snart tre år i rullesteinene ved Jærhavet i Hå

Hva er det for noe? Hva skjedde? Hvorfor kommer ingen og henter den?