• Trafikken gjennom bomringen var lavere enn antatt i oktober, og langt flere enn det som var lagt til grunn, passerer uten å betale. Pål Christensen

Hver åttende bil gjennom bomringen er en elbil

Langt flere gratis-passeringer i bomringen på Nord-Jæren og færre passeringer enn antatt, fører til lavere inntekter. Elbilene kjører fortsatt gratis, og i oktober sto de for 12,9 prosent av passeringene, mer enn dobbelt så mange som forutsatt.