• Dette var eit tomt kjøpesenter. Nå blir det eit nytt kinokompleks med fire salar. På Bryne torg.

Bryne kino opnar 4. oktober

Men kanskje alt i neste månad kan dei første filmane bli synt på det nye kinosenteret for Jæren.