Nye Sandnes-topper tok bitter feide for åpen mikrofon på Stortinget

Planen var å holde ordføreren langt unna Stortinget. Det gikk dårlig. Nå avsløres nye detaljer i spillet om å sabotere Nye Sandnes.

Stillbilde fra Stortingets TV-sending av Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) på plass under høring i kommunal- og forvaltningskomiteen sammen med KrFs Ole Tom Guse (bak).
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Jeg har ikke vært på høring før, men høringen med Forsand skilte seg klart ut, sier Torhild Bransdal (KrF), som fikk stortingsplass etter valget.

– Kan det skade saken at komiteen måtte sitte og høre på internt bråk mellom ordfører og tidligere ordfører i Forsand?

– Det ville vært en klar fordel om dette var ryddet av veien før de kom til komiteen, men det visualiserer jo hvordan tilstanden er. Dessverre gjør det dét, svarer kommunal- og forvaltningskomitémedlemmet.

Les også

Arbeiderpartiet sørger for at Stortinget vedtar Nye Sandnes

Les også

Fylkesrådmannen vil gi løyve til ferjedrift etter Ryfast

Brukte krangel som argument

Bransdal og resten av komiteen fikk nemlig oppleve scener av de sjeldne på Stortinget 7. november under åpen høring om eventuell omgjøring av tvangssammenslåing av kommuner.

Stortingsflertallet, anført av Ap, Frp og Høyre, velsigner sammenslåingen av Forsand og Sandnes 7. desember.

Aftenbladet vet at verken Arbeiderpartiet, Høyre eller Frp hadde nevnt Forsand eller Sandnes i det hele tatt i sine merknader før det siste arbeidsmøtet tirsdag. Innstillingen kommer torsdag, og alt komitéarbeid før den tid er unntatt offentlighet.

8. november omtalte Strandbuen at Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) ikke ble invitert med til Stortinget fordi Ole Tom Guse (KrF), Roar Larsen (Ap) og varaordfører Tore Hans Mikkelson (Sp) fordi de ikke hadde tillit til at Dagestad representerte flertallet i saken, ifølge Guse.

Likevel fikk Dagestad nyss i reiseplanene av et komitémedlem og var på plass da høringen startet.

I sin orientering var ordføreren åpen om at han sørget for å stoppe et utsettelsesforslag to dager før Stortinget behandlet saken, og at Fylkesmannen i Rogaland senere underkjente dette som ulovlig.

Stillbilder fra Stortingets TV-sending 7. november 2017 av Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) på plass under høring i kommunal- og forvaltningskomiteen sammen med KrFs Ole Tom Guse (bak).

Dagestad åpnet innlegget sitt slik:

– Takk til saksordfører (Ove Trellevik, H) for at jeg fikk anledning til å stille i dag. Ordfører i Forsand var ikke klar over før fredag formiddag at kommunestyrerepresentanter i Forsand hadde meldt kommunen opp til høring i dag, sa han før han kronologisk gikk gjennom hendelser i saken.

Tidligere Forsand-ordfører Guse slapp til etter at Dagestad var ferdig. Han åpnet slik:

– Der har ordfører, som dere forstår ikke var ønsket av flertallet at skulle delta i dag, brukt opp halvparten av min taletid. (Jeg) Skal snakke fort, innledet han.

Forsand-ordføreren fikk flere spørsmål fra komitémedlemmene, og komitéleder Karin Andersen (SV) ba om å få ettersendt skriftlig informasjon.

Avslutningsvis fikk også Guse gi sine kommentarer til spørsmålsrunden:

– Kommunereformen engasjerer folk såpass at i Forsand var det 9–8 den ene veien, og så snur en representant på grunn av en ferje, og så ble det 9–8 andre veien. Det som gjør at meg og ordfører ikke en gang samkjører taletiden i dag - han melder seg på utenom - da lurer jeg på: Er det ikke bedre at vi får en ny vurdering av det som har skjedd i Forsand, slik at (vi får avklart om) Nye Sandnes er en rett konstruksjon eller ikke. Det er opp til denne komiteen å få fram i Stortinget, sa Guse.

Flertall for Nye Sandnes

Selv om KrF sentralt går inn for (muligheten for) omgjøring av sammenslåingsvedtaket, er det ikke flertall for dette i Stortinget.

– Er det å tro på julenissen at det vil skje noe spesielt som endrer flertallet i stortingssalen?

– Jeg tror dette er nokså forutsigbart. Selvfølgelig kan jo partiet skifte mening, men KrF har gjort opp hva vi mener, sier KrFs Bransdal.

– Poenget er at her foreligger et ulovlig fattet kommunestyrevedtak. Ordføreren nektet å behandle saken, og flertallet har ikke fått muligheten til å fatte et frivillig vedtak. Vi mener at saken er helt spesiell, sier hun.

Venstre i en skvis

– Det er ingen hemmelighet at å slå sammen Forsand og Sandnes, ikke er Venstres drømmemodell, sier stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V).

Aftenbladet får opplyst at Rogaland Venstre har presset stortingsgruppen sin for å ta et klart standpunkt mot Nye Sandnes, men at dette har vært vanskelig på grunn av inngåtte avtaler med Høyre, Frp og KrF.

I februar ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om å godkjenne gjensidige vedtak i 94 kommuner til totalt 39 sammenslåinger.

KrF hoppet av da Høyre, Frp og Venstre etablerte åtte nye kommuner med tvang. De fire partiene ble videre enige om regionreformen, inkludert at Rogaland kunne bestå som i dag.

I prosessen ble Nye Sandnes ifølge Aftenbladets kilder forsøkt brukt i en politisk hestehandel som ville gitt et annet resultat enn at Forsand og Sandnes slås sammen, men dette bar ikke frukter.

Så hvorfor «belønne» KrF med støtte i Nye Sandnes-saken nå når KrF ikke ville være med på en «deal» i vinter?

– KrF har lagt inn et eget forslag på Forsand og Sandnes. Vi sto alene på en skriftlig avtale om kommunereform med Høyre og Frp. KrF var ikke med på det. Det er der vi er, sier Kjenseth.

– Vi er enige om at vi skal være enige om det man ble enige om for noen måneder siden. Dette har vært oppe på parlamentarisk ledernivå, sier han.

I så fall betyr det møtearenaen for Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF), Trond Helleland (H) og Hans Andreas Limi (Frp). Limi overtok for øvrig rollen fra Harald Tom Nesvik (Frp) etter valget. Aftenbladet har ikke fått verifisert at Nye Sandnes har vært tema på dette nivået i høst.

– Jeg holder alle dører åpne for å få til noe, men i og med at vi har avtalen vi har, så er det ikke lett å bli enig om noe annet. Skulle vi ha åpnet for noe som helst, ville det blitt en utfordring med hele kabalen. Vi er enige om at vi har avtaler, sier Kjenseth.

– For Sandnes og Forsand har bildet endret seg etter vedtaket i Stortinget. Flertallet er vippet i Forsand, og Strand har kommet til at de ønsker å slå seg sammen med Forsand. Av mange hensyn ser det ut til å være en bedre løsning.

– Men veier ikke Fylkesmannens konklusjon om ikke å være i henhold til kommuneloven tungt nok?

– Jeg har ikke noe imot de argumentene. Utfordringen er at vi har gjort et vedtak i Stortinget, og bak det ligger en avtale. Det er ikke noe vilje blant de andre til å se på avtalen, ikke en gang knyttet til denne ene sammenslåingen. Samtidig er det ikke Venstre som vipper dette, sier han og fortsetter.

– Akkurat der er det spesielt når Ap og Frp styrer Sandnes. Begge partiene på Stortinget ser ut til å ta avgjørelsen basert på hva de to partiene mener lokalt.

– Du mener Stanley Wirak (Ap) og Pål Morten Borgli (Frp) er sterke spillere som får viljen sin?

– Nei, det har jeg ingen oppfatning om, men jeg ser at Ap har vært med på mange forslag om å reversere sammenslåinger, men når det angår dem selv, så er de ikke interessert, sier han.

Ordfører ser fram til avklaring

Forsand-ordfører Dagestad karakteriserer høringen som grei, men:

– Opptakten var litt spesiell i og med at jeg var uvitende om at kommunen som organisasjon var oppmeldt til høringen. Jeg fikk greie på det halvannet til to døgn etter at fristen var gått ut. Da ble det naturlig at ordfører stilte – siden det ikke var gitt delegert myndighet, sier han.

– Vi avtalte taletid. Jeg skulle ta for meg en tidslinje med sentrale hendelser. Så det var høringen.

– Og nå konstaterer du at det går veien?

– Ut fra Aftenbladets artikkel... Det er grunn til å tro at Høyre og Frp som har kjørt reformen, ikke vil reversere sine egne vedtak. Arbeiderpartiet stemte mot Forsand-Sandnes. Ap mener vedtak har skjedd innen frister og at det er en frivillig sammenslåing. Selv om matematikk og politikk ikke alltid henger sammen, så tilsier matematikken i det at man ikke endrer på noe i innstillingen torsdag, sier Dagestad.

– Så håper jeg at vi etter at beslutningen er tatt kan få ro for innbyggerne og ansattes skyld og at vi sammen kan jobbe for å nå felles mål og bygge en ny, god og solid kommune, sier han.

Guse var ikke tilgjengelig for kommentarer innen artikkelen ble ferdigstilt.

Publisert:
 1. Kommunereform
 2. Ole Tom Guse
 3. Torhild Bransdal
 4. Trond Helleland
 5. Pål Morten Borgli

Mest lest akkurat nå

 1. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 2. Mann funnet med stikkskader i Stavanger

 3. Da PST varslet helse­vesenet på Kongs­berg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest be­kymring

 4. Akkurat nå er strømprisen rekordhøy

 5. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bede­hus

 6. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft