• Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese markerte her byggestart for lengre perrong på Klepp stasjon, et lite tiltak for bedre kapasitet på Jærbanen. Håpet nå er ny giv for dobbeltspor videre til Nærbø. Geir Sveen
    Galleri

Seks kommuner blar opp for dobbeltsporet på Jærbanen

Samtidig som Klepp, Time og Hå skal velge framtidens veier gjennom en ny bomring, fortsetter kampen for «Jærens viktigste sak»: Dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.