• E39 Schancheholen, i nordgående retning. Tunnelmunningen til den kombinerte Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen er midt i bildet. Her kjører du inn for å komme til Tasta/Hundvåg. Statens vegvesen

Hvilken tunnel skal du velge?

Her er oppskriften på hvordan du skal kjøre i Stavanger når Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen åpnes.