• På bakgrunn av grundige vurderinger anbefaler Statens vegvesen å avslutte arbeidet med ytre og midtre korridor.

Bare indre vei gjelder nå for ny Europavei fra Sandnes til Lyngdal

Statens vegvesen har nå formelt sendt over sin faglige anbefaling for en ny E39.