Ryfast kommer kanskje under 100-lappen

Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune har gjort vedtak om hvor Ryfast-taksten bør ligge.

Kjartan A. Lunde (V), fra venstre, Arne Bergsvåg (Sp) og Per Kåre Foss (KrF).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Vi venter at taksten for liten bil, uten rabatt, blir mellom 115 og 135 kroner i Ryfylketunnelen, uttaler Per Kåre Foss (KrF), som fikk full støtte for dette i Samferdselsutvalget.

I praksis betyr dette at fylkets ledende samferdselspolitikere ser for seg at den rabatterte prisen blir 92–108 kroner. De endelige satsene vil bli fastsatt 4–6 uker før Ryfast åpnes.

Politikerne ønsker at takstene settes så lavt som mulig fra start, og heller justeres opp hvis det viser seg at bominntektene ikke dekker kostnadene med bompengelånet.

Samferdselsutvalget gir sin tilslutning til at nytt takst- og rabattsystem innføres i Ryfast. For pendlere og andre storbrukere er ulempen med det nye systemet at Autopass-brukerne bare får 20 prosent rabatt. Da Stortinget vedtok Ryfast, ble det lagt til grunn opptil 50 prosent rabatt.

I 2012 sa daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) at det er realistisk å regne med 100 kroner i bompenger én vei for en personbil i Ryfylketunnelen. Med tanke på at det har vært prisstigning i mellomtiden, tror dagens fylkespolitikerne at taksten skal bli enda billigere.

LES OGSÅ:

Les også

Boreal tildeles løyve til Høgsfjord-ferja

Les også

Roy Steffensen (Frp): – Bompengene i Rogfast og Ryfast kuttes med 5 milliarder

Maksimalt 20 prosent rabatt

Samferdselspolitikerne mener de foreløpige takstene som er beregnet av Statens vegvesen er for høye. Ifølge vegvesenet blir total pris for å kjøre gjennom hele Ryfast cirka 167 kroner for personbil, 84 kroner for elbil, og 639 kroner for tunge kjøretøy. Disse satsene er basert på opptil 6,5 prosent kalkulasjonsrente på bompengelånet og gamle trafikkprognoser, som skal oppdateres i mars.

– 200–300 kjøretøy ekstra i Ryfylketunnelen betyr mye for prisen, uttalte Per Kåre Foss som satte fram et forslag på vegne av KrF, Sp, Ap og V, som fikk tilslutning i utvalget.

Vil at vegvesenet skal regne med lavere rente og høyere trafikk

Samferdselsutvalget vedtok at takstnivået skal vurderes nærmere når lånebetingelser og bompengeselskapets samlede gjeld er kjent. Utvalget ber om at valgt rentebane velges i tråd med dagens forventninger (3,5-4 prosent), og ikke baseres på kalkulasjonsrente.

Den viktigste faktoren av takstene er trafikkmengden i Ryfylketunellen, og samferdselsutvalget ber derfor om at forventet trafikkmengde analyseres grundig. Med oppdaterte tall for rentebane og trafikkmengde, har samferdselsutvalget forventning om at takst for liten bil uten rabatt blir omlag 115-135kr.

Kjartan A. Lunde (V) fikk ikke flertall for et forslag om å innføre betalingsfritak for laste- og varebiler med nullutslippsteknologi i et begrenset antall år for å stimulere til flere slike miljøvennlige kjøretøy.

Mats Danielsen (Frp) ville fjerne alle bompenger, men fikk ikke flertall for et forslag om å få staten til å finansiere hele prosjektet. Det ble heller ikke flertall for å gi elbiler fritak.

LES OGSÅ:

Publisert: