Anne Lise Ådnøy ny biskop i Stavanger

På Kirkerådets møte i Stavanger 24.-25. januar er domprost Anne Lise Ådnøy tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Dermed har Stavanger fått sin første kvinnelige biskop.

Anne Lise Ådnøy blir ny biskop i Stavanger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

- Jeg er glad for tilliten Kirkerådet har gitt meg ved å tilsette meg som biskop. Jeg vil jobbe for en mer åpen kirke med Jesus i sentrum, sier Anne Lise Ådnøy.

Hun har vært domprost i Stavanger siden 2011.

Før det har hun vært sokneprest i St. Petri i Stavanger, ungdomsprest/kapellan i Hundvåg og sokneprest i Edøy, Ytre Nordmøre prosti.

– Evne til å forstå situasjoner

Da Ådnøy var kandidat, svarte hun dette på hvorfor hun ville bli biskop:

– Jeg er glad i kirken og spør stadig hva Gud vil bruke meg til. Jeg har erfaring fra ulike typer menighetsliv. Jeg har evne til å forstå situasjoner, ser utfordringer og kan ha klare tanker om hva som trengs av teologisk refleksjon, åndelig påfyll og inspirasjon. Jeg har vokst med oppgavene som leder for menighet og menigheter i Stavanger og har sett at jeg kan fylle rollen som biskop, sa Ådnøy.

Ådnøy har riktig nok vært konstituert som Stavanger-biskop på grunn av sykdommssituasjonen til Ivar Braut, men nå får Stavanger bispedømme den første kvinne i bispestolen på permanent basis.

Hun overtar etter Ivar Braut som hadde sin avskjedsgudstjeneste i Stavanger domkirke søndag 3. oktober i fjor.

Kirkerådet hadde valget mellom de tre kandidatene som hadde størst oppslutning i den rådgivende kirkelige avstemningen sist høst:

  • Helge S. Gaard, prost i Karmøy, Stavanger bispedømme
  • Anne Lise Ådnøy, domprost i Stavanger
  • Haakon Kessel, sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme

Åtte av Kirkerådets 14 medlemmer gikk inn for Anne Lise Ådnøy som dermed er tilsatt som biskop i Stavanger. Seks av rådets medlemmer ønsket Helge S. Gaard som ny biskop.

Det var derfor med knapt flertall at Ådnøy ble tilsatt.

– Brobyggende evner

Slik kommenterer lederen i Kirkerådet tilsettingen av Ådnøy:

– Vi gratulerer Anne Lise Ådnøy som ny biskop i Stavanger bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kirke. Vi har fått en biskop med gode, brobyggende evner og som er kjent for sin gode forkynnelse, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Ådnøy ønsker ikke å svare på flere spørsmål fra Aftenbladet torsdag kveld, men vil vente til presentasjonen i Domkirken i Stavanger fredag klokken 10 med å svare.

Men dette sa hun til Kirkerådet før tilsettelsen:

- Jeg tror jeg kan lede gjennom godt samarbeid med andre. Jeg vil i tilfelle bli den første kvinnen som innehar biskopsembetet. Jeg tror ikke kjønn er uvesentlig, og mener vi som kirke står sterkest når begge kjønn bidrar på alle nivå. Viktigere enn kjønn og kjønnsroller er nok min teologiske forankring i en nordisk folkekirke-teologi som både er evangelisk og har blikket vendt utover og framover.

Les også

Kirkerådet er nå frie til å velge Anne Lise Ådnøy

– Kjenner bispedømmet

– Jeg har god kjennskap til bispedømmet og lang erfaring i prestearbeid i menighet. Jeg ønsker å lede Kirken i en retning jeg har tro på, og ønsker en kirke som betyr noe for samfunnet og som også tør å tenke sammen med folk som ikke identifiserer seg med Kirken, sa Anne Lise Ådnøy til Aftenbladet da nominasjonene var klare i fjor.

Hun sa at å ha tilsyn med kirkens arbeid lokalt i bispedømmet, og å holde kontakten med menigheter og ansatte var biskopens viktigste oppgaver.

– Biskopen skal lede, og det innebærer å løfte blikket slik at vi klarer å jobbe mot samme mål. Det ligger en lang demokratisk behandling bak de strategiske målene for Den norske kirke, og en biskop må holde tak i disse visjonene og jobbe for at medlemmene er engasjert i dette.

Ville ikke endre abortloven

Ådnøy var ikke for å endre abortloven. Hun mener vi må bli flinkere til å gi gode råd til kvinnene som skal velge.

– Jeg er glad det er kvinnen som bærer barnet som får ta valget, og er opptatt av at valget blir tatt ut ifra best mulig rådgiving. Gjennom årene som prest har jeg hatt en del samtaler med kvinner som ikke nødvendigvis angrer på abort, men som har behov for å sørge over at livet ble slik. Det er vanskelig å si noe generelt om dette, men jeg tenker av og til at vi kunne vært flinkere på å gi gode råd i forkant.

Publisert: