• Rådmann Per Kristian Vareide er bekymret for den økende andelen fattige barn i Stavanger. Jon Ingemundsen

900 flere fattige barn på fem år i Stavanger

STAVANGER: I 2016 levde 2968 barn i lavinntektsfamilier i Stavanger. Det er en økning på 43,6 prosent de siste fem årene. Nå er rådmannen bekymret.