Ingerid Standal er ei typisk soladame: Bondekone og lærer med høyere utdanning

Kjønnsforskjellene er størst i Forsand, mens andelen av befolkningen med høyere utdanning vokser mest i Sola. I hele Norge har flere kvinner enn menn høyere utdanningsnivå.

Publisert: Publisert:

Ingerid Standal, undervisningsinspektør ved Dysjaland skule. Foto: Benedicte Øhren Danielsen

  • Benedicte Øhren Danielsen
    Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Ingerid Standal, undervisningsinspektør på Dysjaland skule i Sola, har høyere utdanning og er gift med en bonde. Sånn sett er hun representativ for tallene fra SSB som viser at det er i Sola at andelen med høyere utdanning vokser mest.

Mannen driver gården

– Mannen min driver gården. Han kaller det ikke en jobb, for det er noe du gjør. Vi bor jo der, og dagene dreier seg om gårdsdrift. Det er en livsstil, forklarer hun.

Standal forteller at det var helt tilfeldig at hun ble lærer.

– Jeg var fryktelig skoletrøtt, men så tok jeg et år i Australia etter videregående, og da jeg kom hjem så kjente jeg at jeg mestret engelsk, og så ballet det bare på seg derifra.

Viktig med rollemodeller

Hun hadde egentlig planer om å bli politi, veterinær eller psykolog.

– Jeg tror det er viktig å finne ut av hva du vil og hva du er flink til akkurat nå. Jeg har kompiser som ble forskalingssnekkere og som tok teknikken etter noen år og kom ut i andre typer jobber. Ikke alle ønsker å studere med én gang. Ønsket om å utdanne seg kommer kanskje etterhvert.

Etter at Standal begynte å jobbe som lærer, har hun selv tatt videreutdanning i både sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk, samfunnsfag med personaladministrasjon og skolelederstudie.

– Jeg har en mor med høyere utdanning, og andre rollemodeller som har utdanning og jobber hvor de får bruk for utdanningen sin, sier hun.

Kvinner har høyere utdanningsnivå enn menn i alle landets kommuner, ifølge tall fra SSB. I Forsand er gapet mellom kjønnene størst, og i Sola vokser prosentandelen med høyere utdanning mest.

Sola vokser raskest

I Sola kommune har 32,4 prosent av mennene høyere utdanning og 39,6 prosent av kvinnene. Her har utdanningsnivået hatt størst vekst både hos menn og kvinner de siste ti årene, men det er kvinnene som drar lasset, ifølge tall fra SSB.

Flest utdannede i byene

Likestillingen mellom kjønnene er størst i de store byene i Norge, inkludert Stavanger. Her er det bare 5,5 prosentpoeng som skiller kvinner og menn med høyere utdanning.

Stavanger er åttende kommune på landsbasis. Vi blir slått av blant annet Bærum, Nesodden, Tromsø og Ås. Stavanger har likevel høyest prosentandel høyt utdannede i Rogaland.

Kristin Egge-Hoveid i Statistisk sentralbyrå, forklarer at byene generelt har en befolkning med høyere utdanning enn mindre kommuner i distriktene, og at dette henger sammen med mye annet.

– Flere arbeidsplasser i byene for de med høyere utdanning, har betydning, i tillegg til høyere boligpriser i byene og i kommuner rundt. Det har nok en sammenheng med inntektsnivå og utdanningsnivå, legger hun til.

Størst forskjell i Forsand

Sokndal er kommunen i Sør-Rogaland med lavest prosentandel med høyere utdanning, og i Forsand er forskjellene mellom menn og kvinners utdanningsnivå størst.

– Jeg antar at noen av de samme forklaringene går andre veien også, for de kommunene med lavt utdanningsnivå, sier Egge-Hoveid.

Utdanningsnivået i befolkningen øker hos både kvinner og menn, men det øker mest hos kvinner. Forskjellene blir derfor større for hvert år, og 22 av de 30 kommunene i Norge med skjevest kjønnsfordeling ligger på Sør- og Vestlandet.

– Alle trenger ikke utdanning

– Flere av guttene her ute har lyst til å jobbe hos TS´en, og det er jo kjempeviktige jobber, legger Ingerid Standal til.

Hun forteller at den største overgangen med å jobbe her ute er at de som ikke trives så godt med skolearbeid, vet at de er flinke til mye annet.

– De vet at de er gode avløsere, eller at de kan være med far eller en kompis for å jobbe. Alle trenger ikke å ta utdanning.

4 av 10 menn har i dag videregående som høyeste utdanning. Dette kan ha en sammenheng med at en del mannsdominerte yrker innen transport, industri og bygg og anlegg, krever yrkesfaglig kompetanse.

På fylkesnivå ligger mennene i Rogaland på femteplass og blir slått av Sør-Trøndelag. Kvinnene er på sjetteplass og ligger bak både Sør-Trøndelag og Troms, i tillegg til de større byene.

Forskjellene mellom menn og kvinners utdanningsnivå er størst i Forsand, med hele 30,9 prosent høyere utdannede kvinner og bare 13,7 prosent menn.

Foto: Anne Sneisen

Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Kjartan Almenning, mener at det ikke er overraskende at prosentandelen kvinner som tar høyere utdanning, er høyere enn andelen menn.

Dette kan ha en sammenheng med at de kvinnedominerte yrkene innen helse, omsorg og undervisning krever høyere utdanning.

I 2018 utgjorde kvinner omkring 65 prosent av de som fullførte medisin- og jusstudier, og godt over 70 prosent av de som fullførte utdanning i psykologi, veterinærmedisin, odontologi og farmasi.

På landbasis

På landsbasis har 29,5 prosent menn og 37,2 prosent kvinner høyere utdanning.

Oslo har høyest prosentandel, med hele 47,8 prosent menn og 52,4 prosent høyere utdannede kvinner.

Finnmark og Østfold har lavest prosentandel av fylkene i Norge. Finnmark med kun 20,4 prosent menn og Østfold med 29,3 prosent kvinner med høyere utdanning.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Har mest sannsynleg blitt smitta her i regionen

  2. 17 flygninger til Norge med koronasmitte

  3. – Du skal ikke ha kniv fra Ikea, sier far

  4. Tesla målt til 221 km/t: Eieren får førerkortet beslaglagt inntil mai neste år

  5. Målløs Karen-Marie Ellefsen mottok Kongens fortjenstmedalje

  6. Myndighetene fraråder unødvendig reise til utlandet. Men hva med unødvendig reise i Norge?

  1. Likestilling