Spenstige forslag om «nye» Skagenkaien

En mulighet kan være å anlegge en ny kanal inn i Skagenkaien, men dette vil være et kostnadskreende grep. Foto: Link Arkitektur/Multiconsult

Sentrumsplanen for Stavanger blir etter alt å dømme klar for politisk behandling i kommunen i løpet av januar. Havnevesenet lanserer i siste sving spenstige planer for utvikling av Skagenkaien.

Les hele saken med abonnement