Barnevernet skal be om hjelp i kompliserte minoritetsaker

Arnhild Skretting (Sp) fikk gjennomslag for at barneverntjenesten i kompliserte saker skal innhente bistand fra kulturtolker, eller sakkyndige med spesialkompetanse på kulturaspektet.» Foto: Kristian Jacobsen

For å forstå familier med annen etnisitet, må barnevernet i noen tilfeller be om hjelp utenfra, mener Arnhild Skretting (Sp). Det fikk hun bystyret med seg på.

Les hele saken med abonnement