Svaret på E39-traseen Ålgård-Lyngdal kommer i november

I midten av november får vi vite hvor Vegvesenet vil ha ny E 39 mellom Ålgård og Lyngdal. Mye tyder på at det blir den innerste av de indre traseene.

I følge flere som har vært i møter med Vegvesenet, skal den innerste av de røde linjene i Rogaland være den som ligger best an.
 • Arnt Olav Klippenberg
  Arnt Olav Klippenberg
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Vegvesenet har trolig bestemt seg. Aftenbladet har snakket med ordførere som har vært i møte med Vegvesenet. De tolker signalene likt. Mye tyder på at E 39 havner omtrent der Vegvesenet opprinnelig så for seg at veien skulle gå. Hvis det skjer, kan de puste lettet ut på Heskestad (Eide), Grøsfjeld og i nedre del av Bjerkreim. I andre deler av Bjerkreim kan forslaget fort gå ut over nattesøvnen. På Holmen, i nærheten av Gjedrem, kommer det trolig et kryss. Det synes den gamle forkjemperen for Jærlinjen, Rune Gjedrem, lite om.

– På sikt vil dette ta svært mye matjord. Nær slike kryss blir det alltid et pressområde og da ryker matjorda. På andre siden av elven ryker naturperlen Odlandstø. Det er veldig synd at ikke Eigersund og Bjerkreim har samlet seg i denne saken. For Dalane er R 2 klart best med kryss på Sagland. Da vil veien gå nær det store næringsområdet på Eigestad, men Vegvesenet ser ut til å «eie» sannheten og så jobber de seg skritt for skritt mot det de hele tiden har ment, sier Gjedrem.

Splittet Bjerkreim

Ordfører Torbjørn Ognedal (Sp) i Bjerkreim ser litt annerledes på det. Han bekrefter at bygda er splittet alt etter hvor folk bor.

– Min klare oppfatning er at Vegvesenet har bestemt seg for den innerste av de indre linjene (R 1). Dermed er det ikke aktuelt med R 2 som går ved Eigestad. I Bjerkreim har vi hele tiden jobbet ut fra at det blir den indre linjen. Noen småjusteringer kommer vi nok til å foreslå i forbindelse med kryss, sier han.

Både på Ualand og på Eide i Heskestad var folk i opprør over veien som ville krysse bygdene. Slik det ser ut nå, blir ikke Eide rammet, men dalen gjennom Ualand får en firefelt motorvei i tillegg til belastningen de allerede har med jernbane. Gjennom dalen har Vegvesenet sett for seg to alternativer.

– Mitt klare inntrykk er at Vegvesenet går for R 1. Gjennom Ualand er det ikke like tydelig hvilken side av dalen R 1 kommer til å gå, men mitt inntrykk er at det bikker i favør av det innerste alternativet, sier ordfører i Lund, Olaf Hafstad, og sikter til alternativet som ligger lengst borte fra dagens vei. Det var dette alternativet som fikk bygdefolket opp på barrikadene i fjor.

Lytter ikke

Ordfører Odd Stangeland i Eigersund bekrefter at Vegvesenet i møter har signalisert at traseen som kalles R 1 ligger best an.

– Det begynner å bli veldig tydelig hva Vegvesenet mener. Signalene går ut på at de vil ha en vei som ligner på deres opprinnelige forslag. Resultatet av den lange prosessen blir altså at vi ender tilbake ved utgangspunktet. Årsaken kan selvsagt være at Vegvesenet hadde et veldig godt forslag, men det kan og være at de ikke har lyttet til kommuner og næringsliv på Jæren og i Dalane, sier Stangeland.

Stangeland mener det er mer og mer tydelig at veien først og fremst handler om transportetappen Stavanger - Kristiansand. Han viser til at daværende samferdselsminister Solvik-Olsen på et møte i Egersund sa at Fylkesvei 44 i fremtiden må ta opp i seg den økende lokaltrafikken.

– Da skal altså 44 bli en hovedvei. Jeg tror ikke det har sunket inn hos alle hva en firefelts fylkesvei over Jæren vil bety for matjorda.

Les også

Bygdeopprør mot anonymt E 39-forslag

Les også

– Jeg er ikke den hemmelige forslagsstilleren

Veien videre

I midten av november kommer Vegvesenet med sitt forslag. Det skjer ved at Kommunaldepartementet får oversendt et forslag til kommunedelplan. Så skal det hele ut på høring. Torunn Lynnebakken er planleggingsleder i Vegvesenet.

– Først skal vi gjennomføre medvirkningsmøter med kommunene, fylkeskommunene og fylkesmannen i Rogaland og Aust- og Vest-Agder. Under høringen blir det nye runder med informasjonsmøter med publikum og berørte, der vi håper å treffe mange som kan bidra til at planen blir et best mulig grunnlag for videre regulering og bygging.

Etterpå er det Nye Veier som overtar ansvaret og skal bygge veien. I Nye Veier blir det presisert at linjene vi ser på kartet fortsatt kun er eksempler. Nye Veier kommer til å velge en totalentreprenør som skal stå for den detaljerte planleggingen. Plasseringen av veilinjen skjer først når reguleringsplanen presenteres.

 • Strekningen Ålgård til Bue kan bli cirka 13 kilometer og vil koste mellom to og tre milliarder. Eksempelvis elleve kilometer vei, tunnel 800 m og bruer 600 m.
 • Strekningen Bue til Eigersund kan bli mellom 15 og 20 kilometer, og vil koste mellom fem og seks milliarder. Eksempelvis ni km vei, cirka åtte km tunnel, én km bruer.
 • For veien blir det samlet opp mot 14 tunneler, og 33 kilometer med tunneler.
 • Lengste mulige tunnel er Hovstunnelen fra Hovsvatnet til Ualand på 7,4 kilometer.
 • For veien blir det samlet opp mot 18 lengre bruer, og totalt ca seks kilometer med bruer.
 • Veien planlegges med åtte kryss.
 • Motorveien får minst 20 meter veibredde, og maks fem prosent stigning.
 • Kostnad fra 32,1 milliarder til 36,4 milliarder.

Les også

 1. Nå starter byggingen av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger

 2. Lett å finne gullkorn i Bjerkreim

Publisert:

E39

 1. – Dette er et svik mot Rogaland!

 2. E39: Bjerkreim lover fortsatt kamp mot R2 selv om det betyr forsinkelse

 3. – Nå må politikerne i Bjerkreim gi seg og akseptere R2-alternativet

 4. Ny E39 kan bli billigere å bruke for bilistene

 5. Katastrofen E39 burde aldri skiftet navn

 6. Det er fortsatt minst to problemer som må løses før ny E39 kan bygges

 1. E39
 2. Bil
 3. Debatt
 4. Bjerkreim
 5. Eigersund