Senterpartiet vil ha krisepakke til bøndene

Senterpartiet ber regjeringen fikse krisepakke til tørkerammede bønder.

Partileder for SP ønsker krisepakke til bønder.
Publisert: Publisert:

Partileder vil ha flere tiltak

icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

– Krisen i landbruket bør håndteres slik man har gjort under krise i industrien. Mat er helt primært for samfunnet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Det viktigste er å få ned fôrkostnadene for husdyrprodusentene og å skape trygghet rundt det, sier Vedum til Nationen.

Partilederen vil øke erstatningene for tapt avling, fordi kostnadene for å skaffe annet fôr har økt. Dette er blant tiltakene han mener vil forhindre større kostnader på sikt og hindre panikkslakt.

– Privatøkonomisk vil det ofte være lønnsomt å slakte når fôret blir for dyrt, men for verdikjeden, landbruket og samfunnet vil det være negativt, fordi vi trenger stabilitet. Dette er enkle grep, som koster lite penger, og som regjeringen bør klargjøre nå, så ikke folk i panikk begynner å slakte fordi de frykter for lite fôr til høsten, sier Vedum.

Norske bønder «helt avhengige» av hjelp

Per Skorge, generalsekretær ved Norges Bondelag, mener også regjeringen bør gjøre hva de kan for å hjelpe.

– Vi har kontakt med regjeringen angående hva som bør bli gjort. Uten at jeg kan si noe mer om hva det vil gå ut på, er vi helt avhengige av at regjeringen bidrar med en krisepakke. I likhet med oljenæringen forventer vi hjelp nå når det er krise i landbrukssektoren, forteller han.

Landbrukssektor har behov for hjelp fra regjeringen.

Hva har blitt gjort til nå?

Tollen på import av storfekjøtt til Norge settes opp av Landbruksdirektoratet, fordi flere og flere dyr i Norge må slaktes. Tollen blir satt opp tirsdag, melder NRK. Det var Landbruksdirektoratet som tidligere denne uken vedtok å øke tollen, etter at Nortura anmodet direktoratet om å gjøre dette.

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget er også i ferd i med å utarbeide en liste over tiltak for å hjelpe bøndene som er rammet av avlingssvikt og fôrmangel.

– Vi drøfter nå for å samles om tiltak. Dette får vi til, sier assisterende generalsekretær John Petter Løvstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB.

Det er håp om at organisasjonene har klar en konklusjon torsdag om hva som bør gjøres. Tiltakene dreier seg blant annet om å hjelpe med både akutthjelp og mer langsiktige tiltak. Et eksempel er erstatning for avlingssvikt, og framskynding av behandlingstid for disse søknadene.

Det oppfordres å velge norsk kjøtt i butikkene.

Norges Bondelag oppfordrer også forbrukere til å velge norsk kjøtt i butikkene for å støtte bøndene her til lands.

– Vi setter umåtelig stor pris på om folk stiller opp og velger norsk kjøtt for å støtte norsk landbruk, sier Skorge.

Det planlegges et møte i august mellom Landbruksdepartementet, Tine, Norges Bondelag, og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å diskutere videre tiltak.

Les mer om krisesituasjonen for norske bønder:

Publisert: