Hast med nytt landstrømanlegg på Jorenholmen

Det skal bygges en ny transformatorstasjon ved parkeringshuset på Jorenholmen. Trafoen skal sørge for hurtiglading av hurtigbåtene mellom Stavanger og Ryfylke.

Her kommer det nytt anlegg for landstrøm.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det er Stavanger-regionen Havn som søker om å sette opp et nybygg i to etasjer sørøst for dagens p-hus, i samarbeid med Kolumbus og Lyse Elkon.

10 hurtigbåter

Hensikten med å gå over til batteridrevne ferjer er å redusere klimagassutslippene som har vist seg høye også fra passasjertrafikken på sjøen.

Den nye fullelektriske passasjerbåten TrAM skal etter planen ankomme Stavanger i mars.

I alt er det nå om lag ti hurtigbåter i trafikk ut fra Stavanger.

Ladeanlegget skal betjene verdens første fullelektriske hurtigbåt TrAM, når den ankommer Stavanger på vårparten. Den skal også gi strøm til Rødnes nye stolthet «Rygerelektra».

Opprinnelig var det meningen at trafoen skulle plasseres i et lagerbygg i underetasjen på parkeringsanlegget. Det viste seg ikke å være så lurt, både på grunn av brannsikkerhet og på grunn av vekta som kunne bli i meste laget for kaikonstruksjonen.

Dermed gikk man over til å prosjektere et separat betongbygg, som blir liggende inne på fast grunn bak havnekonstruksjonen.

Stavanger-regionen Havn har planer om å dekorere betongveggene ut mot sjøen med gatekunst.

I høyeste laget

Det blir nå søkt om tillatelse hos kommunen til å sette opp bygget. Blant annet blir det søkt om en dispensasjon fra høydebestemmelsene, siden trafoen blir 1,8 meter høyere enn gjeldende reguleringsplan tillater.

Den totale investeringen for ladeanlegget er kalkulert til 70,5 mill. NOK.

Enova støtter investeringen med 19 millioner kroner.

– 70,5 millioner er en kostnadskalkyle. Budsjettet vil bli oppdatert når vi har mottatt tilbud fra de enkelte leverandørene /entreprenørene, opplyser Odd Bjørn Bekkeheien, daglig leder i Stavanger-regionen Havnedrift AS.

Landstrømanlegget skal etter planen ligge mellom p-huset og sjøen.

Klart i mars?

Planen er å få igangsettelse tillatelse fra kommunen slik at byggearbeidene kan starte allerede i høst.

Lyse har på sin side varslet at de går i gang med å legge høyspentkabler mellom Kongsgata
transformatorstasjon ved Bergelandsgata og Jorenholmen parkeringshus. Arbeidet starter i
nordlige område mellom Jorenholmen og Pedersgata.

Målet er at ladeanlegget skal være operativt for å starte testing av TrAM båten 22.03.2022. Ladeanlegget skal kunne settes i ordinær drift fra 1. mai 2022.

Publisert: