Øyvind Dahl Ridder av første klasse

Øyvind Dahl er utnevnt til Ridder av 1. klasse for sitt langvarige arbeid for å styrke forbindelser mellom Norge og Madagaskar.

Øyvind Dahl er utnevnt til Ridder av 1.klasse for sin langvarige innsats for å styrke de kulturelle forbindelser mellom Norge og Madagaskar  og for hans innsats for norske interesser i landet.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

For to år siden ble det foreslått at Øyvind Dahl skulle få kongelig påskjønnelse for sitt arbeid for interkulturell forståelse særlig mellom Norge og Madagaskar. Tirsdag denne uken fant den høytidelige overrekkelsen av Den Kongelige Norske Fortjenstorden til Dahl sted. Det var Lone Solheim, statsforvalter i Rogaland, som på vegne av Hans Majestet Kongen overrakte diplom og dekorasjon som viser at Dahl er utnevnt til Ridder  1.Klasse i Den Kongelige Norske Fortjenstorden.  

Dahl ble født i Antsirabe på Madagaskar i 1940, ble dr. philos ved Universitetet i  Oslo i 1993 med en avhandling om interkulturell kommunikasjon knyttet til Madagaskar, og  er professor Emeritus i kulturkunnskap ved Misjonshøgskolen i Stavanger (nå VID Vitenskapelige Høgskole).

– Du har hele ditt liv vært engasjert i nord-sør-sammenheng. Du har vært lektor og rektor på  lærerskolen i Fandriana på Madagaskar, og i 1977 startet du Kirkens U-landsinformasjon. Du  ble amanuensis på Misjonshøgskolen i Stavanger og i 1991 etablerte du Senter for  Interkulturell kommunikasjon (SIK), sa Solheim i sin tale til Dahl på Hafrsfjordsenteret i Stavanger tirsdag.

Dahl var også sentral i etableringen av Nordic Network for Intercultural Communikcation (NIC) som  organiserer årlige konferanser i de nordiske land. Han har vært generalsekretær i Norsk Misjons Bistandsnemnd, sittet i styret for Kirkens Nødhjelp og ledet Vennskapsforeningen Norge Madagaskar fra 2002 til 2013 i tillegg til en rekke andre verv. For sitt arbeid har han tidligere blitt utnevnt til Ridder i Madagaskars Nasjonalorden i 2009.

Statsforvalteren la også vekt på at Dahl har fremmet økt forståelse og utveksling mellom mennesker og folkegrupper med ulike  kulturelle bakgrunner og bidratt til akademisk utveksling og næringssamarbeid og  derigjennom styrket de politiske kontaktene mellom våre land. 

Solheim gjorde videre oppmerksom på at vi i Norge har 49 offisielle dekorasjoner. Bare to av disse er ordener: St. Olavs orden og  Fortjenstordenen. Ordenene er likestilte og Hans Majestet Kongen er stormester for begge. Vurderingen av Øyvind Dahls innsats er altså at den utgjør et særlig fortjenstfullt virke for  Norge og menneskeheten, og siden innsatsen i stor grad har vært knyttet til utlandet og  internasjonale forbindelser ble det besluttet at Fortjenstordenen var den riktige ordenen i  dette tilfellet.

De som har mottatt Fortjenstordenen, kan søke Hans Majestet  Kongen om audiens for å takke. 

Øyvind Dahl, ridder av 1. klasse.
Publisert: