– De største taperne er elevene som har krav på tilpasning

Rektor Tor A. Isene, verneombud Geir Erik Øvrebø, og tillitsvalgt Kristin Almås ved Smeaheia skole er opptatt av å synliggjør når skolen ikke klarer å levere godt nok. De mener de svakeste elevene er de som taper mest på trangt budsjett.

Ved Smeaheia skole er de nøye med å føre avvik når ansatte utsettes for vold og trusler, og skolen utmerker seg i statistikken. Nå har lærerne begynt å skrive avvik også når de mener lovpålagt undervisning ikke blir gitt.

Publisert: Publisert:

– Hos oss oppfordres ansatte til å melde fra slik at vi tidlig kan sette inn relevante tiltak, sier rektor Tor A. Isene ved Smeaheia skole.

Han legger til at det er hans ansvar at alle elevene opplever et trygt og inkluderende skolemiljø og hans ansvar å sette inn tiltak som for eksempel miljøterapeut i klassen, økt tilsyn i friminuttet, jobbe med veiledning og lignende.

Det høye antallet avviksmeldinger på Smeaheia handler om meldekultur, ikke et høyere antall barn som utagerer, mener Isene.

Les hele saken med abonnement