Nå slipper de å bygge «Undheimsti» på Eigerøy

I årevis ble Eigerøy lovet gang- og sykkelsti. Gang på gang ble løftene brutt. Nå tyder alt på at fylkeskommunen mener alvor og starter byggingen i 2022.

– Vi planla å flytte til byen, men så kom løftet om gang og sykkelsti og vi ble boende, forteller gravemaskinfører Tor Even Refsland. Kolbjørn Rogstad og Ingolf Torgersen forteller at det er stor trafikk mellom Egersund og Skadberg på Norda Eigerøy.
Publisert: Publisert:

– Dette er en gledelig dag for oss i Venstre. Vi holder lovnadene fra tidligere slik at også de siste etappene av denne viktige gang- og sykkelveien kan komme på plass.I 2015 fikk Venstre til en bevilgning over statsbudsjettet som gjorde at første lille etappe av strekningen kunne komme i gang, sier en fornøyd Kjartan Alexander Lunde (V).

Penger

Det gjorde inntrykk på fylkespolitikerne da de fikk høre om planene til beboerne på Norda Eigerøy. Skuffede øybuer ville gjøre som skuffede jærbuer, bygge sin egen gang- og sykkelsti. Planene var klare. Folk skulle jobbe dugnad. Pengene skulle komme fra sponsorer. Nå slipper Kolbjørn Rogstad og hans medaksjonister å kle seg i refleksvest og gjøre jobben som strengt tatt er fylkeskommunenes.

– I 2022 setter flertallspartiene (Ap, Høyre, Sp, Krf og Venstre) av 10 millioner for å bygge resten av strekningen. I 2023 settes det av 38 millioner kroner, i 2024 settes det av 10 millioner kroner, og i 2025 settes det av 55 millioner kroner, sier Kjartan Alexander Lunde.

Press

Aftenbladet klarer ikke å få ut av politikerne hvem som holdt nåla som stakk hull på byllen. Avtalen er at ingen av samarbeidspartiene skal ta æren alene, men Aftenbladet har snakket med politikere i fire av de fem partiene som nå danner flertall og samtlige av dem forteller om press fra lokale partimedlemmer i Eigersund.

Aksjonist Rogstad jubler når han får høre siste nytt fra fylkeskommunen.

– Dette er kjempebra. Takk til Aftenbladet som gjorde saken kjent for fylkespolitikerne. Nå skal du høre noe rart. I går var jeg ute og jogget langs veien. Jeg hadde refleksvest og var godt synlig. Likevel var det rett før jeg ble meiet ned. Hvis jeg ikke hadde hoppet ned i veikanten, så kunne det gått skikkelig galt, sier Rogstad.

Han har kjempet for gang- og sykkelsti mellom Eigerøy bru og Skadbergsanden i en årrekke. Fylkesvei 65, Ystebrødveien, som den heter, har lenge vært en overmoden verkebyll. Samtidig har problemet vokst siden det stadig spretter opp nye hus langs veien.

– Dette er enestående. Kjempebra. Nå blir mange mennesker på Norda Eigerøy glade, sier han.

H, KrF, Ap og Sp

De fire andre flertallspartiene sier følgende:

- Dette er svært gledelige nyheter for de som bor og ferdes på Norda Eigerøy. Vi har jobbet hardt for å få på plass den etterlengtede gang- og sykkelveien langs Ytstebrødveien, og jeg er glad for at vi nå endeleg kan starte arbeidet med denne. Dette har folk ventet lenge på, seier Inghild Vanglo (Ap).

Sigmund Slettebø i Senterpartiet understreker at dette har vært en viktig prioritering.

- Beboerne i området har kjempet for gang- og sykkelvei på Norda Eigerøy i lang tid. De har gjentatte gangar mistet håpet om at noe skulle skje. Derfor er det særs positivt at vi nå kan prioritere prosjektet.

Også i Høyre og KrF er gleden stor.

- Det har vært en viktig prioritering å få inn igjen gang- og sykkelveien. Når veien er på plass vil dette gi en mye tryggere hverdag for gående og syklende på Norda Eigerøy, seier Inger Merethe Bjerkreim (H).

- Dette er et prosjekt som KrF har vært opptatt av at skal bli realisert, og at vi følger den framdriftsplanen som har være lagt for prosjektet. Prosjektet er særs viktig for trafikksikkerheten for de som bruker veien daglig mellom hjem, barnehage og skole, seier gruppeleder Solveig Ege Tengesdal i KrF.

Publisert: