NTP-lekkasje: Nesten 100 millioner i året til hverdagsveiene i Rogaland

– Utrolig bra at fylkesveiene nå får et løft. Dette vil kunne bety bortimot 100 millioner kroner ekstra hvert år til opprusting av fylkesveier og tunneler i Rogaland framover, sier fylkespolitikerne Ole Ueland (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Kjartan Alexander Lunde (V).

Regjeringen varsler satsing på fylkesveiene med bedre asfalt, rassikring, oppgradering av mørke tunneler og utbedring av smale passeringspunkt. Bildet er fra Fylkesvei 44, hovedveien til og fra Jæren.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Tirsdag fortalte samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK at Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP), som legges fram fredag 19. mars, inneholder en pott til vedlikehold av fylkesveier.

Samlet er regjeringen sin satsing 6 milliarder kroner i første seksårsperiode, og 12 milliarder kroner i andre seksårsperiode, totalt 18 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til det fylkene får gjennom det vanlige inntektssystemet.

Her er det ikke snakk om store prestisjeprosjekt på europaveiene, men bedre asfalt, rassikring, oppgradering av mørke tunneler og utbedring av smale passeringspunkt på hverdagsveiene i distriktene.

I en uttalelse kritiserte NAF at summen er for liten, fordi forfallet på fylkesveiene er på mellom 60 og 90 milliarder kroner.

Dette er ikke de tre fylkespolitikerne Ole Ueland (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Kjartan Alexander Lunde (V) enig i. De siste årene har Rogaland budsjettert med mellom 305 og 410 millioner kroner årlig av egne midler til investering i vei.

– Tilskuddsordningen kommer i tillegg til pengene fylkeskommunene selv bruker på sine veier. Dette vil gjøre det mulig for Rogaland å få et løft på fylkesveiene våre i årene framover, sier Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder for Rogaland KrF.

Solveig Ege Tengesdal, KrF

– Nå kan vi få tatt fatt i det som er den største utfordringene på fylkesveiene: Tilstanden på næringsveier og det generelle etterslepet, sier Ole Ueland, gruppeleder for Rogaland Høyre.

Ole Ueland, Høyre

– Satsingen vil bidra til utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner, i tillegg vil utbedring av næringsveier i fylkene legger til rette for økt tilgang på arbeidskraft og kompetanse, og bidrar dermed til verdiskaping. Dette er godt nytt for Rogaland, sier Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre.

Kjartan Alexander Lunde, Venstre

Regjeringen har allerede snudd vedlikeholdsetterslepet på riksveier. Nå skal det satses på fylkesveiene. Satsingen er todelt.

  • Ny tilskuddsordning til vedlikehold, utbedring og fornyingstiltak på fylkesveiene: 775 millioner kroner i gjennomsnitt per år i første seksårsperiode. Regjeringen legger opp til en opptrappingsplan. Fylkesveiene som kan få midler i den nye tilskuddsordningen, må oppfylle to kriterier: forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og viktige næringsveier.
  • I 2015 ble det stilt strengere sikkerhetskrav til norske tunneler. Tunnelsikkerhetsforskriften betyr at tunneler må utbedres. Disse investeringene kompenseres av staten. Ordningen styrkes med 225 millioner kroner per år i første seksårsperiode.

Rogaland kan regne med 10 prosent av potten.

– Vi vil i gjennomsnitt kunne få 100 millioner kroner hvert år i første seksårsperiode. I andre seksårsperiode øker satsingen og Rogaland vil kunne få 200 millioner kroner ekstra hvert år, forklarer Kjartan Alexander Lunde.

På landsbasis er Rogaland blant de fylkene som har flest tunneler, bruer og ferjekaier. Dette er konstruksjoner som er krevende å vedlikeholde. Etterslepet er på cirka 2,7 milliarder kroner. I tillegg har Rogaland en stor andel høytrafikkerte fylkesveier.

Spørsmålet er hvilke prosjekter som kan bli prioritert når det kommer friske penger.

– Vi har en lang liste med prosjekter i handlingsplanen for fylkesveier. Det er prosjekter i mange kommuner og strekninger. Men vi må finne de konkrete prosjektene når ordningen er kommet helt på plass og vedtatt i Stortinget. Flertallet i fylkestinget har vedtatt at tilskudd til fylkesveier i Rogaland ikke skal gå til de områdene som har bomringer, så Haugalandet og Nord-Jæren er dessverre ekskludert, svarer Lunde.

Solveig Ege Tengesdal påpeker at styrkingen av tunnelordningen er svært viktig for Rogaland.

– Vi har et stort behov for tunneloppgradering. Dette ble første gang lagt inn i Rogalands handlingsprogram i 2018–21 og ligger i denne perioden inne med 707 millioner kroner fordelt på 24 tunneler, forklarer den tidligere fylkesordføreren.

Publisert: