Håkon Olav Eriksen er død

Minneord: Det var med stor sorg styret og beboerne i Gandsfjord Borettslag mottok budskapet om vår styreleder Håkon Olav Eriksens dødsfall.

  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Han døde 14. april 2021. Håkon hadde vært syk en stund, men ga aldri opp håpet, derfor var han aktiv sitt verv som styreleder like før han døde.

Håkon ble tidlig på 90-tallet valgt som leder av Gandsfjord Borettslag.
Dette var en oppgave han fylte med stort engasjement og innhold på alle måter, – og til alles beste! Det var ikke uten grunn at Håkon ble gjenvalgt hver gang ledervervet var på valg! Håkon var som født inn i rollen som styreleder. Han hadde detaljert, dokumentert oversikt over små og store saker både i tekst og tall.

Som styreleder satt han ved roret i store prosjekt som skifte av heisene i blokkene, hvor han satte ut stoler i hver trappeavsats slik at beboerne kunne hvile på vei opp trappene. Håkon tenkte på alt og alle!

Et annet stort prosjekt var rehabilitering av fasaden og vindusskift på tre store blokker på 11, 12 og 13 etasjer. Flere nye garasjer ble også bygget.
Maling av gangene og legging av nytt gulvbelegg i alle blokkene ble også gjort mens Håkon var leder.

Det aller siste store oppdraget var å sørge for utskifting av nøkler til alle leilighetene og tilhørende rom. Nye bosscontainere ute kom også på plass. Håkon la ikke skjul på at han var stolt av alle utførte prosjekter for Gandsfjord Borettslag. Stolt hadde han virkelig grunn til å være!

Summen av alle prosjektene er det enorme arbeidet Håkon la ned gjennom kontakten med flere firma, befaringer i og utenfor blokkene og informasjon beboerne i forkant og under prosjektene.

Det var ikke få informasjonsskriv han utarbeidet og delte ut i hver postkasse, hengte opp i heis og oppslagstavle for at vi beboere skulle være forberedt på det som skulle skje. Håkon sitt motto var – ingen måtte bli glemt! Alt i alt fremstår Gandsfjord Borettslag som et borettslag med ordnet økonomi, orden i papirene, orden inne og ute på fellesområdene, noe som har styrket trivsel i og anerkjennelse av borettslaget vårt.

Dette mye takket være en styreleder som Håkon som har sittet med det overordnede ansvaret for vårt borettslag i 26 år! Håkon utførte en jobb som gikk langt utover det man kan forvente av en styreleder.

Han var en person som stilte opp for enkeltmennesket ved å være tilgjengelig og hjelpsom. Både beboere, kommunens hjemmetjeneste og kommunens boligtjeneste har fått gleden av Håkon sin raushet.

For mange var Håkon en omsorgsperson og samtalepartner. Han fikk høre om små og store hendelser eller utfordringer i den enkeltes liv. Håkons tilbakemelding var alltid å yte god hjelp gjennom oppmuntrende ord og praktisk hjelp. Gjennom sitt verv som styreleder i 26 år, levde Håkon for borettslaget vårt – at alle skulle trives og ha det godt.

Vi sitter nå igjen med en ufattelig tomhet og et stort savn av Håkon både som styreleder, medmenneske, venn og nabo.

Styret og beboerne i Gandsfjord Borettslag vil gjennom disse ord og minner som er delt her, takke for alt Håkon ga oss av sin arbeidsinnsats, pålitelighet, raushet og medmenneskelighet!

Hvil i fred Håkon, minnet etter deg vil leve videre blant oss!

Anne Gravdal, for styret i Gandsfjord Borettslag:
Jan Tore Horpestad, Anne Gravdal, Arne Brugger Andersen, Gerd Leiros, Kåre Tengs Pedersen, Anne Lise Erga.

Publisert:

Minneord

  1. Arnold Jørgensen er død

  2. Tordis Dahl Wiig Bergersen er død

  3. Einar Knudsen, tidli­gere infor­masjons­direktør i Norske Shell, er død

  4. Arne Johan Blix er død

  5. Takk for din utrettelige innsats for samfunnet

  6. Sophus Beer Jacobsen er død

  1. Minneord
  2. Minneord
  3. Nekrolog