Her på Våland i Stavanger skal en ny bydel vokse fram når dagens sykehus flytter fra Våland til Ullandhaug i 2024. Planleggingen er i gang.
Den nye bydelen som skal vokse fram vil ta år å utvikle. Men SUS ønsker å selge tomtene så raskt det er mulig for å frigjøre inntekter, sier Ketil Helgevold ved Stavanger universitetssjukehus/Helse Stavanger.
Ketil Helgevold ved SUS er ansvarlig for å administrere salgsplanene av giganttomta på Våland. Inntektene skal finansiere byggetrinn 2 på Ullandhaug.
57 leiligheter i tre blokker kan selges så snart styret i Helse Stavanger gir klarsignal. Verdianslaget er 94 millioner kroner.
Personalboligene i tre blokker i Cecilie Tvedts gate er gryteklare for boligsalg på det åpne markedet
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) blir liggende på Våland til byggetrinn 2 er ferdig. Det blir påbegynt etter 2024.
Parkeringsareal og bygningsareal må omreguleres i mulighetsstudien som snart skal starte på den gamle sykehustomta.
Legevakten eies av Stavanger kommune. Framtidig bruk og beliggenhet må avklares med kommunen. Men resten av sykehustomta på Våland eies i hovedsak av Helse Stavanger.
Pasienthotellet eies og drives av en privat aktør. Det kan bli aktuelt at Helse Stavanger kjøper denne delen av tomta tilbake.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) vil selge sykehustomta på Våland. Pengene skal brukes til byggetrinn 2 på Ullandhaug. Først ut for salg skulle vært de 57 personal-leilighetene i Cecilie Tvedts gate på Våland. Nå er salgsprosessen satt på vent.

Les hele saken med abonnement