Slik tjente familier i Stavanger og Sola seg rike på vindkraft i Rogaland

Norges fremste vindkraftinvestor er blitt søkkrik på luftige ambisjoner fra 1990-tallet.

Lars Helge Helvig , til venstre, og Jan Winum Ruud hadde store visjoner om vindkraftutbygging og lyktes med planene. Her fra en presentasjon av planene om utbygging på Høg-Jæren i 2001. Prosjektet sto klart i 2011.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:

Lokale investorer har tjent gode penger på vindkraft i Rogaland.

Ingen har gjort det bedre enn Lars Helge Helvig som bor i Tananger.

Han og Stine Lise Kvalsund Helvig kjøpte en eiendom med utsikt til Hafrsfjord på Haga i Tananger i august for 17,6 millioner kroner. Hun er varamedlem i Valinor, familiens investeringsselskap.

Fembarnsfaren er oppført med over 144 millioner i formue,
1.482.363 kroner i inntekt og 1.809.402 kroner i skatt i 2019. Han var ikke tilgjengelig for intervju tirsdag.

Les også

Stangeland Maskin og Risa har dratt inn nær 3 milliarder på vindkraft

Helvigs personlige formue gikk fra null i 2010 til 14,9 millioner i 2011. Fra 2015 til 2016 ble formuen nær femdoblet fra 11,2 millioner til 55,7 millioner.

I 2016-2018 ble 60-åringen oppført med over 46 millioner i inntekt totalt.

Konas formue gikk fra drøyt 60.000 kroner i 2015 til over 2,5 millioner året etter. Hun ble oppført med knappe 2,9 millioner i formue i 2019.

Ekteparet er kjent med omtalen i denne saken.

Lars Helge Helvig er pioneren og investoren som ble Norges mest vellykkede forretningsmann innen vindkraftutbygging.

Forlot Statoil

Petroleumsingeniøren fra Hillevåg byttet sikker Statoil-lønn med vindkraft i 1999.

I 2010 overtok tyske EWZ 10 prosent av aksjene i Jæren Energi fra Norsk Vind for andeler i Høg-Jæren vindkraftverk. Salget ga en gevinst på 11.519.176 kroner.

Det store gjennombruddet kom da statlige Enova ga 511 millioner i støtte til Høg-Jæren vindkraftverk i 2011.

Les også

– Gullalderen er heldigvis over for vindkraft på land i Norge

Norsk Vind er nå 100 prosent eid av NVER AS, der Helvig eier 77,4 prosent av aksjene gjennom Valinor. Investeringsselskapet putter ni av ti kroner tilbake i en rekke ulike oppstarts- og tidligfase-bedrifter knyttet til det grønne skiftet som ladeselskapet Zaptec i Stavanger.

Valinor er nest største eier i Kryptovault, som opererer to store datasentre i Norge og har kontorer i Litauen. Stavanger-selskapet retter sine tjenester mot kunder som bruker kryptovaluta, en digital form for valuta. Omsetningen har gått fra null til over 208 millioner på to år, og i fjor leverte selskapet over 58 millioner i driftsresultat.

Valinor var opprinnelig holdingselskapet til Norsk Vind, men ble et grønt investeringsselskap bygget på vindkraftgevinster fra og med 2014.

Først i 2016 begynte Valinor å tjene virkelig gode penger. Fra 2016 og ut 2019 leverte Helvigs selskap samlede resultater på nesten 355 millioner.

Les også

Avslørt: Maktkamp, milliarder og grove anklager i vindkraftfylket Rogaland

Helvig ble saksøkt i 2018 av tidligere forretningspartner, Tore Ivar Slettemoen, om påstått kjøpsavtale for en tredjedel av Norsk Vind. Partene verdivurderte selskapet henholdsvis til rundt 550 millioner og 1,6 milliarder, skrev Dagens NæringslivGulating lagmannsrett avfeide 30. oktober i år anklagene i søksmålet.

Fra transport av turbiner fra Sola til Egersund i 2019.

Inn med Google og Facebook

I årene 2012 til 2014 var vindkraftmarkedet krevende. Norsk Vind hadde pengeproblemer. Flere salgsforsøk gikk i vasken.

Høsten 2014 endret Norsk Vind strategien til å klargjøre prosjekter med sikte på salg til investeringsfond og finansielle investorer.

Det ble full klaff.

Egersund vindkraftverk ble i 2015 solgt til tyske investorer. Dette året innkasserte Norsk Vind såkalte finansinntekter på nesten 72,6 millioner.

Agder Energi, Dalane Energi, Lyse Produksjon og Fred Olsen Renewables ble i 2016 kjøpt ut av en klynge med tre vindkraftverk i Bjerkreim og Hå.

Så ble aksjene solgt til tyske eiere i november 2016, mens Facebook inngikk en avtale om å kjøpe vindkraft fra Bjerkreim og Hå i 15 år.

Les også

«Google kan bli det største kraftselskapet i verden»

En drøy fjerdedel av Tellenes Vindpark i Sokndal og Lund ble i 2016 solgt til amerikanske Blackrock, verdens største kapitalforvalter. Google slo til og kjøpte vindkraften i 12 år. Norsk Vinds datterselskap rapporterte inn finansinntekter på 89,6 millioner fram til endelig oppgjør var i boks i 2018. Norsk Vind fikk et utbytte på 88,35 millioner drevet av «Google-avtalen.»

Norsk Vind utbetalte 98 millioner i utbytte i 2017 og 91 millioner i 2016. Eierselskapet, NVER, betalte utbytte på over 283,5 millioner i 2019. Siden Norsk Vind for alvor begynte å tjene penger i 2007, har selskapet levert samlede årsresultater på 651,55 millioner, inkludert NVERs resultat i 2019 på nesten 54 millioner.

Norsk Vind Bjerkreim Nord AS solgte 5. mars 2019 alle aksjer i Norsk Vind Måkaknuten AS til tyske EWZ. Dermed spratt inntektene opp fra 29 kroner i 2018 til nesten 80 millioner i 2019. Etter skatt ble resultatet 77,2 millioner. Måkaknuten-utbyttet ble på 70 millioner netto.

Norsk Vind dro inn over 729 millioner fra 2015 til 2019 i finansielle inntekter.

Helvig er den 40. største enkelteieren av vindkraft i Norge, ifølge NVEs oversikt.

Hele Helvig-familien har vært involvert i vindkrafteventyret. Sønnen Lars Henning Helvig i Valinor, styremedlem i Norsk Vind, er gift med HMS-ansvarlig Anna Louise Helvig i Norsk Vind. Sønnen Jonas Helvig er assisterende prosjektleder i Norsk Vind.

Rune Hersvik har tjent gode penger på at han satset på vindkraftutbygging i Rogaland. Her på tur blant vindturbiner på Høg-Jæren i 2013.

Lønnsomt for ektepar

Rune Hersvik og Gro Hinnaland Hersvik eier hver sin halvdel av Austavind AS, der ekteparet forvalter sine vindkraftgevinster.

Rune Hersvik, styremedlem og partner i Norsk Vind, ble oppført med null formue i 2015. Den steg fra 4,1 millioner i 2016, til 10,4 millioner i 2017, 14 millioner i 2018 og 27,8 millioner i 2019. Han er oppført med inntekter på cirka 6,3 millioner både i 2018 og 2019.

Fra 2016 til og med 2019 leverte Austavind årsresultater på totalt 92.866.833 kroner. Utbyttet fra Norsk Vind i 2019 alene var på 50 millioner.

I perioden 2015–2018 økte Gro Hinnaland Hersviks ligningsformue fra 2,1 millioner til nesten 18,7 millioner i 2018. I fjor steg formuen til drøyt 32,3 millioner for Hinnaland Hersvik, som jobber i Sola kommune. Hun er oppført med inntekter på 406.895 i 2016, 832.469 i 2017 over 5,8 millioner i 2018 og knappe 5,4 millioner i 2019.

Austavind hadde ved årsskiftet drøyt 69,8 millioner plassert i ulike fond, sammenlignet med drøyt 25,8 millioner ved utgangen av 2018. Fondsgevinsten fra 2017–2019 kom på nesten 5,4 millioner for ekteparet.

I tillegg til aksjene i Norsk Vind og eierselskapet NVER, har Austavind drøyt 15 prosent aksjeandel i Jæren Energi Holding, som har gått drøyt 2,6 millioner i pluss siden opprettelsen i 2017. Holdingselskapet har en aksjepost på 7 prosent i Jæren Energi bokført med knappe 3,4 millioner ved årsskiftet. Jæren Energi har levert årsresultater på mellom 844.000 kroner og 1,7 millioner siden 2013.

Rune Hersvik (t.v.) og Per Ove Skorpen i Norsk Vind avbildet i januar.

Over 10 millioner på tre år

Per Ove Skorpen ble daglig leder i Norsk Vind AS 15. mars 2017, og har siden da hatt minst 1 prosent av aksjene i Norsk Vind og eierselskapet NVER.

Til og med 2019 har Norsk Vind betalt Skorpen 10.134.127 kroner i lønn, bonus og andre godtgjørelser.

Utbytte på aksjer kommer i tillegg. Norsk Vind utbetalte 98 millioner i utbytte i 2017. Det tilsier et utbytte på 980.000 kroner for 2017 for Skorpen, som bor i Trondheim.

NVER betalte ut et utbytte på 283.557.957 kroner i 2019. Det tilsier et utbytte på 3.147.493 kroner for Skorpens 6088 aksjer.

Ligningstall viser at inntekten steg fra drøyt 1,4 millioner til drøyt 6 millioner fra 2016 til 2017. En formue på knappe 670.000 kroner i 2015 vokste til nesten 2,3 millioner i 2018. I 2019 er han oppført med 10.162.945 kroner i inntekt, 3.410.068 i formue og 3.870.557 i skatt.

Per Ove Skorpen ble daglig leder i Norsk Vind AS 15. mars 2017.
Les også

Direkte: Stortinget skjerpet vindkraftregimet

I dag er Skorpen oppført som daglig leder i Norsk Vind AS, Bjerkreim Vind AS, Norsk Vind Skinansfjellet AS og Norsk Vind Egersund AS. Han er styreleder i sitt eget firma, Eling AS, og styremedlem i åtte ulike Norsk Vind-selskaper.

Skorpen, Helvig og Hersvik er gjort kjent med omtalen. Skorpen kommenterer på vegne av trioen:

– Det tok mange år før Norsk Vind begynte på tjene penger. Nå har vindkraft blitt kommersielt lønnsomt, hvilket har vært avgjørende for å kunne bygge ut tilstrekkelig med fornybar energi. Vindkraften som er bygget ut i Rogaland, har bidratt til et årlig kutt på 1 million tonn CO2 fra gasskraftverket på Kårstø. Gasskraftverket som nå er nedlagt, ville produsert like mye elektrisitet som det vindkraftanleggene i fylket produserer. Norsk Vind har vært med på å utvikle flere av disse, uttaler Skorpen.

Visualisering fra Norsk Vindpro-planer i 2008 om vindturbiner rett utenfor Risavika i Tananger. Planene ble aldri realisert.
Visualisering fra Norsk Vindpro-planer i 2008 om vindturbiner rett utenfor Risavika i Tananger. Planene ble aldri realisert.

Vindkraftpioner

Tananger-mannen Jan Winum Ruud driver og eier 98 prosent av Norsk Vindpro.

I 2010 dro Norsk Vindpro AS i Tananger inn over 25 millioner og leverte et resultat på 23,8 millioner. 200.000 ble betalt i utbytte, det var første og siste gang så har skjedd fra selskapet. Ruud husker ikke selv at utbytte ble betalt.

Han forklarer at vesentlige deler av gevinsten er gått med til å opprettholde eierandelen i Høg-Jæren vindkraftverk, som åpnet i 2011.

Norsk Vindpro har fortsatt sju prosent av aksjene i Jæren Energi, et prosjektselskap for Høg-Jæren Energipark.

Helvig og Ruud solgte aksjer i Jæren Energi til sveitsiske Elektrisitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) i 2010.

Norsk Vindpro har gått i pluss åtte ganger siden 1998. Netto resultat fra 1998 til og med 2019 er på 15,6 millioner.

– Det har vært en veldig lang reise og mye arbeid, men en må jo si at det har vært en suksess. Jeg har ingenting å klage på, sier Ruud.

Jan W. Ruud avbildet i 2017 da han kledde seg ut som tigger og protesterte mot tiggeforbud i Sola.

Storgevinsten kom etter at han og kompanjongen Helvig traff blink på Høg-Jæren, et prosjekt de hadde utviklet siden siste halvdel av 1990-tallet.

– Vi så for oss å realisere parken på tre-fire år. Det tok 12 år. Jeg er blitt fortalt at andre nok hadde gitt opp. Når du holder på i ti år, møter du den ene fallgruven etter den andre. Jeg hadde et håp, og vi hadde gode relasjoner. Jeg måtte leve på konas inntekt mens det sto på som verst. Enten hopper du av, eller så står du løpet ut, sier Ruud.

Eurus Europe ble største eier i Jæren Energi i 2007. I dag eier japanske Eurus 66 prosent av aksjene. EWZ har 20 prosent, mens Helvig-kontrollerte Jæren Energi Holding har de siste sju prosentandelene.

Hersviks Austavind AS er nest største eier i Jæren Energi Holding, hvor også Siri Kalvigs Orkan Invest ved årsskiftet sto oppført med en aksjepost på nesten 2 prosent.

Norsk Vindpro har ett årsverk og hadde i fjor 1,249 millioner i lønnskostnader inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Ifølge ligningstall gikk Ruud-formuen fra knappe 356.000 i 2009 via drøyt 4 millioner i 2010 og så 26,5 millioner i 2011. Formuen i 2019 er på nærmere 16,4 millioner, ned fra over 16,8 millioner året før.

Ruud er også involvert i Solvind Prosjekt i Stavanger som nå bygger nå tre 200 meter høye turbiner på industriområdet Haugaland Næringspark. Gismarvik vindkraftverk i Tysvær er blant prosjektene som er omtalt i Aftenbladets gjennomgang av vindkraftsaker i Rogaland.

I dag planlegger Solvind en 110 meter høy turbin på Friestad i Hå kommune, to 199 meter høye turbiner i Sveio og tre 140 meter høye turbiner på Utsira.

Ruud er den 37. største eieren av vindkraft i Norge, ifølge NVEs database per 2019.

Siri Kalvig har tjent flere millioner på sine vindkraftinvesteringer. Nå er hun administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer i Stavanger.

Rik på vær og vind

Siri Kalvig kjøpte 2 prosent av aksjene i Norsk Vind i 2015 via sitt heleide investeringsselskap, Orkan Invest. Det sikret selskapet et utbytte 3.873.800 kroner totalt i 2016 og 2017, pluss rundt 7700 kroner i utbytte fra en mindre post i Jæren Energi Holding i 2017. Hun var også tidligere styremedlem i Norsk Vind.

Kalvig tok ut et utbytte på 12,8 millioner fra Orkan Invest i fjor.

Orkan Invest var ute av Norsk Vind i 2018. Kalvig opplyser at hun solgte seg ut fordi hun ikke kan være en aktiv investor samtidig som hun er ansatt i Nysnø. Hun ble i 2018 ansatt som administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer - også kjent som det statlige klimainvesteringsfondet.

Les også

Det hemmelige spillet om fornybarfondet: Kan bli opptil 15 milliarder større etter møtet i Stavanger

Orkan Invest har i underkant av 8 prosent av aksjene i Stavanger-selskapet Shoreline, som har spesialisert seg på havvindteknologi.

Kalvigs formue gjorde et byks fra 6,4 millioner til 15,4 millioner fra 2010 til 2011 etter at hun solgte seg ned i værsuksessen StormGeo. I 2018 var hun oppført med en formue på 19,5 millioner. Den steg til over 24 millioner i 2019. Hun er oppført med 15.764.222 i inntekt og 5.471.662 i skatt i fjor.

Orkan Invest hadde ved årsskiftet 1,96 prosent av aksjene i Jæren Energi Holding. Kalvig ble i fjor listet som den 60. største eieren av vindkraft i Norge hos NVE.

Les også

 1. Tjener de mer i ditt nabolag enn på andre siden av byen?

 2. Kan dette vindmølle-bildet fra Vardafjell stemme?

 3. Strømmen kan bli over 6.000 kroner billigere i år

 4. Stortinget sier nei til uavhengig gransking av vindkraft

 5. Tiden renner ut for Gilja vindkraftverk: – Det er nok vindkraft i vårt distrikt

Publisert:
 1. Vindkraft
 2. Siri Kalvig
 3. Aksjer
 4. NVE
 5. Fornybar energi

Mest lest akkurat nå

 1. Mette må beskytte seg mot vind, og dusjing er som piske­slag: – Smerter styrer livet mitt

 2. Oilers måtte gi tapt mot Frisk Asker

 3. Et flertall vil fortsette med å holde avstand og begrense håndhilsing

 4. Høyblokka i Bekkefaret kan bli eldreblokk

 5. Tegnehanne har flyttet hjem til Rogaland: – Det er Stavanger som føles som hjemme nå

 6. Stor test av 13 mellombarer: – Like usunn som en sjokolade