Vil måle dårlig luft ved Motorveien

Rådmann Inger Østensjø holder fast ved at luftkvaliteten i Stavanger bør måles av en stasjon i det nye krysset ved E39 i Schancheholen.

Publisert: Publisert:

Målestasjonen i Kannik måler byens verste luft, slik at astmatikere skal vite når det er fare på ferde. Rådmannen vil ha en ny målestasjon i Schancheholen. Foto: Pål Christensen (arkivfoto)

  • Stavanger Aftenblad
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Sist saken var oppe i kommunalstyret for miljø og utbygging (Kmu) ble hele saken sendt tilbake. Flertallet, bestående av blant andre H og Frp, mente det var feil å legge stasjonen midt i en trafikkmaskin, der det ikke er meningen at noen skal ferdes til fots. Det ble også etterlyst mobile løsninger i stedet for faste målestasjoner.

LES OGSÅ:

Les også

Elendig luftkvalitet i Stavanger

LES OGSÅ:

Les også

- Flere dødsfall som følge av luftforurensning, enn i trafikken

Les også

"Hensikten er å varsle om helsefare. Da kan vi ikke gjemme vekk en målestasjon."

Les også

Nå kan det bli lavere fart på Motorveien

Les også

Vask eller pisk mot skitten luft i Kannik?

Stasjonen ved Motorveien skal være ferdig og gi kvalitetssikrede data om svevestøv og nitrogengasser fra 2020.

Ifølge Norsk institutt for luftkvalitet (Nilu), det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensing i Norge, er det lite å spare på mobile måleenheter, siden det stilles samme krav til instrumentering, målebod og kvalitetssikring uansett.

Det er også Nilu som har anbefalt plasseringen i krysset ved Schancheholen, siden det her er ventet å bli høye konsentrasjoner av både svevestøv og nitrogenoksid.

Dersom Sandnes kommune ikke vedtar å etablere ny målestasjon på Lura, vil Stavanger vurdere på nytt plassering på av ytterligere en stasjon på Forus/Godeset. I tillegg skal man beholde stasjonen som alt nå står i et boligområde på Våland.

LES OGSÅ:

Publisert:

Les også

  1. Datokjøring aktuelt neste vinter

  2. Ingen restriksjoner ennå

Målestasjonen i Kannik fortalte om svært dårlig luft i Stavanger i går og mandag.

  1. Stavanger