Drapssaken blir henlagt?

Tina Jørgensen-saken er sendt tilbake til politihuset på Lagårdsveien av førstestatsadvokat Harald Grønlien. Dette betyr at denne saken, som de fleste andre straffesaker, tar mye lengre tid enn det som først antydes før det foreligger en avgjørelse.