På jakt etter kamphøns

Vel 7000 personer besøkte i går de 15 gårdsbrukene som ønsket velkommen til åpen gård.