• Sara (6) spiller bokstavspill på pc-en på Byfjord skole. Alle partienes valgprogrammer inneholder mange forslag som skal gjøre skolene enda bedre. Men det vil koste. Økonomidirektøren ser små muligheter til å plusse på budsjettene framover. Det blir snarere snakk om innsparinger. Jarle Aasland

Sjekk partienes skolevalgløfter i Stavanger

Partienes skolevalgløfter i Stavanger er mange og dyre. Men mulighetene for å innfri dem er små.