• -Dersom det eksisterer en oppfatning av at vi ikke beklager overfor mobbeofferet, eller erkjenner feil i den saken, vil jeg her og nå beklage på det sterkeste overfor "Kjetil". I dette tilfellet mener jeg det er åpenbart at det har skjedd en svikt i vårt system, som har gjort at kommunen ikke klarte å avverge situasjonen, sier Sagen Helgø. Anders Minge

Lover mobbeoppgjør

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) beklager på det sterkeste at mobbeofferet «Kjetil» ble utsatt for kommunal systemsvikt. Nå ber hun regjeringen bistå kommunen i arbeidet med å bli bedre til å håndtere vanskelige mobbesaker.