• Det anslås nå at Time, Klepp og Hå har to tredjedeler av vipebestanden i hele Rogaland, kanskje enda mer. 1954 par. Kjell Mjølsnes

Jæren er blitt vipas siste skanse

Fra alle kanter av landet slås det alarm: Vipa er borte. Men på Jæren holder fylkesfuglen vår fortsatt stand, viser tidenes største vipetelling i Norge.