• Rådmannen vet ikke om pengebruken til Cecilie Bjelland og Stavanger Ap er innenfor regelverket. Jon Ingemundsen

Sår tvil om Aps pengebruk

Rådmann Inger Østensjø er ikke sikker på om Stavanger Arbeiderpartis bruk av kommunale tilskudd til å føre rettssak er i henhold til regelverket.