40 nye skilt viser veien til Preikestolen

De skal både hjelpe turistene til å finne fram og få dem til å snu i tide. Håpet er færre leteaksjoner.