• Mange fulgte med den gamle rutebåten "Jøsenfjord" på veg hjem fra Nederland, før den la til kai på Sandanger i Hjelmeland. Her er skipet ved Tungenes. Kristian Jacobsen

Milliondryss til «Jøsenfjord»

Riksantikvaren har bevilget 2,9 millioner kroner til å reparere skroget på veteranbåten M/S «Jøsenfjord»