• Dagens styringssystem (New Public Management) er lite egnet i helse- og omsorgssektoren. Det hører hjemme i næringslivet, sier Frps fremste helsepolitiker i Stavanger, Sissel Stenberg. Jarle Aasland

Frp-Stenberg vil endre selve systemet

Sykehjemsbudsjettene bør påplusses, bemanningen økes. Men det er ikke nok. I tillegg må vi ta mer grunnleggende grep som fører til systemendring, mener Frps fremste helsepolitiker i Stavanger.