• Du har lov å sykle i fotgjengerfelt, men bilene har ingen plikt til å stoppe for deg. Anders Minge

Ingen plikt til å stoppe for syklister

Du har lov å sykle i fotgjengerfelt, men bilene har ingen plikt til å stoppe for deg.