• - Tallene er skremmende høye, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Norsk sykepleieforbund

Voldstall skremmer sykepleierne

Sykepleiere er blant de yrkesgruppene som er mest utsatt for vold på jobb, men det finnes bare omtrentlige tall på omfanget.