• Jonas Skrettingland (KrF), til venstre, blir ny ordfører i Hå, mens Mons Skrettingland (H) blir varaordfører. Arnt Olav Klippenberg

Mons mer populær enn Jonas

Avtroppende Hå-ordfører Mons Skrettingland (H) fikk dobbelt så mange slengere som påtroppende ordfører Jonas Skrettingland (KrF).