• Mange barnehjemsofre i Norge trolig vil møtte stengte dører da ba om oppreisning fra kommunene. Dette er bilde er at et søskenpar som ble intervjuet av Aftenbladet om saken. De kjente ikke til oppreisningsordningen. Siv Dolmen

Borgli (Frp) uenig med statsråd Horne (Frp)

Mens statsrådsråd Solveig Horne (Frp) frem til nå har vært avvisende til en landsdekkende fellesordning i oppreisningssaker for tidligere barnevernsbarn, er både Pål Morten Borgli (Frp) og Thor Magne Seland (H) i Sandnes mer positive.