Dette er en bompengefinansiert frosketunnel

En 25 meter lang tunnel skal hindre at froskene blir paddeflate som følge av nye riksvei 510 i Sola.