• Lagmannsretten opphever tingrettens dom hvor en 32 år gammel mann ble dømt til 120 dagers fengsel. Lars Idar Waage

Beit politimann – kan slippe straff

— Politiet har gjort en gedigen tabbe, mener 32-åringens forsvarer, advokat Arvid Sjødin.