Her kan du prøva styrken i orkan

Det er ikkje vanskeleg å vera i vinden på Jæren. Men det er ikkje så ofte me kan kjenna orkan på kroppen. På Vitengarden kan me det.