• Bruken av hospits har eksplodert i Sandnes de siste tre, fire årene. Pål Christensen

Hospitsbruken eksploderer i Sandnes

Sandnes kan komme til å bruke nærmere 20 millioner kroner på å huse bostedsløse i hospits dette året. Derfor vurderer kommunen å bygge sitt eget hospits.