Nitrogenlekkasje fra tank

Ifølge politiet er det ingen brann— eller eksplosjonsfare ved en tank som lekker på Nærbø.