• Torfinn Ingeborgrud, Miljøpartiet De Grønne, kan avgjere sprøyterom-saka. Med mindre ja-partia endrar meining.

Miljøpartiet kan sikre sprøyterom-ja

Bør dei be rådmannen sjå på behovet for sprøyterom for russjuke i Stavanger? Om ingen snur, har Miljøpartiet Dei Grøne sikra ja.