Fylkesrådmannen vil ha indre trasé, men hva vil politikerne?

Jærlinja eller indre trasé? Kommunene spriker som forventet. Derfor er mange spente på hva «overdommeren», fylkeskommunen, mener.