11 kjøretøy måtte parkeres

Hele 11 kjøretøy fikk kjøreforbud da Statens vegvesen fredag sjekket 114 tunge kjøretøy ved Krossmoen kontrollstasjon.