- Heng et kunstverk i bratte Lysefjorden

— Vi etterlyser mediadekning utenfra om 2008. Det nytter ikke medteori og snakk. Vi må ha noe konkret, noe farlig å tilby. Vi må tasjanser, for kunstens skyld.