Seks stoppet for dårlig sikret last

Statens vegvesen kontrollerte torsdag 77 kjøretøyer ved Sokn bomstasjon.